Promo Tech
transp logo Vote Beerbeard

WELCOME Organisers, Promoters and Technicians!

Promotional material

BIO

English

Greetings landlubbers and buccaneers!

Let me welcome you aboard the Medusa, flagship of the great captain Beerbeard!
Hold steadfast for we’re about to sail away.

Join this six-headed crew as they drink, storm castles, raid liquor ships, booze, drown cooks, beguile flemish ladies and probably drink some more.
Come sing along with traditional shanties and strong original songs, guided by semi-accoustic music with a folky twist.

So grab you hat, your dancing boots and enough doubloons for a (un)healty amount of beer.
And get ready for a Proper Pirate Party!

Nederlands

Gegroet landrotten en zeerovers!

Laat me je verwelkomen aan boord van de Medusa, het vlaggenschip van de gewel(da)dige kapitein Beerbeard!
Houd stand want we staan ​​op het punt weg te zeilen.

Sluit je aan bij deze zeskoppige bemanning terwijl ze drinken, kastelen bestormen, drankschepen overvallen, zuipen, chefs onthoofden, Vlaamse dames verleiden en waarschijnlijk nog wat drinken.
Kom meezingen met traditionele shanties en sterke originele liedjes, begeleid door semi-akoestische muziek met een folky twist.

Dus pak je hoed, je dansschoenen en genoeg dubloenen voor een (on)gezonde hoeveelheid bier.
En maak je klaar voor een echt piratenfeest!